Phục vụ của chúng tôi dành riêng hoàn toàn vào môi trường, doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ đến

3 dịch vụ, cụ thể là:

● Tạo và lưu trữ một trang web tùy chỉnh, hấp dẫn và phù hợp
nhu cầu của thuê bao.

● Tối ưu hóa các trang web với các hình thức, SEO, thống kê …

● Việc cung cấp các dịch vụ Internet như công tác quản lý tên miền,
quản lý an toàn các địa chỉ email và bảo vệ dữ liệu.

Tất cả sản phẩm bao gồm:
● Các lưu trữ trang web của bạn
● Tên miền
● Phân tích quý của số lượng khách
● Một liên kết bản đồ
● Tham khảo trang web của bạn trên các công cụ tìm kiếm
● Quản lý email của bạn
● Duy trì trang web của bạn

Tùy chọn

● Một cuốn catalogue tùy chỉnh (sản phẩm cụ thể hoặc tự động, Realty hoặc Resto vv).

● Tìm kiếm trả tiền (marketing web) Google Adwords.

Dù ngân sách của bạn (tối thiểu 180 €), bạn có thể hiển thị quảng cáo của bạn trên Google và mạng quảng cáo của mình. Bạn chỉ trả tiền khi người dùng
nhấp vào quảng cáo của bạn.

Khi mọi người tìm kiếm trên Google sử dụng một trong từ khóa của bạn, quảng cáo của bạn xuất hiện bên cạnh kết quả tìm kiếm.

Quảng cáo của bạn được phát sóng cho đối tượng quan tâm đến doanh nghiệp của bạn.